ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოში სურსათის/აგროლაბორატორიების განვითარების კონცეფციის - პროექტი

 

ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს (CzDA) მხარდაჭერითა და მათთან აქტიური თანამშრომლობით, [ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საქართველოში სურსათის უვნებლობისა და SPS სექტორის მხარდაჭერა ENPARD IV-ის ფარგლებში“ (GCP/GEO/022/EC - ახორციელებენ გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) და ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA), 3.1.1. აქტივობის ფარგლებში - „SLA-ის და სხვა ლაბორატორიების შესაძლებლობების გაზრდა სურსათის უვნებლობის, ცხოველთა და აკვაკულტურების ჯანმრთელობისა და მცენარეთა დაცვის საჭიროებების მხარდასაჭერად“] მომზადებული იქნა „საქართველოში სურსათის/აგროლაბორატორიების განვითარების კონცეფციის“ პროექტი.

 

 

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი e.mail:. ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge

გაზიარება