ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი კონცეფცია 2023 წელი

 საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი კონცეფცია 2023 წელი