ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

აზიის განვითარების ბანკის მიერ „კლიმატ გონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროგრამისათვის“ შემუშავებული გარემოს დაცვის ჩარჩო დოკუმენტი

აზიის განვითარების ბანკის მიერ „კლიმატ გონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროგრამისათვის“ შემუშავებული გარემოს დაცვის ჩარჩო დოკუმენტი