ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი

2023 წელს დაიწყო მსოფლიო ბანკის ახალი საინვესტიციო პროექტი – „საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტი“- რომელიც მიმართულია მდგრადი და პროდუქტიული სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე.  

 

„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ქვემოთ ჩამოთვლილი გარემოსდაცვითი და სოციალური დოკუმენტაციის გაცნობა/განხილვა იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც, დაგეგმიალია  საირიგაციო/სადრენაჟო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაობი. 

 

განსახილველი დოკუმენტების ჩამონათვალი: 


(1) გარემოსდაცვითი და სოციალურ ვალდებულებათა გეგმა, (2) დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა, (3) შრომითი ურთიერთობები მართვის პროცედურა, და (4) განსახლების ჩარჩო დოკუმენტი. 


გაცნობებთ რომ, შეხვედრები ჩატარდება 2023 წელს ნოემბერსა და დეკემბერიში. შეხვედრების ზუსტი თარიღი და დრო შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ განცხადებაში.“