ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების (LAGs) ავტორიზაციისთვის განცხადებების მიღების პერიოდი გახანგრძლივდა

„თემზე დაფუძნებული ადგილობრივი მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრძელებს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების (LAGs) ავტორიზაციისთვის განცხადებების მიღებას.

 

ავტორიზაციის მისაღებად განცხადებების მიღება 2024 წლის 30 აპრილის ჩათვლით არის შესაძლებელი.

 

ავტორიზაციის მსურველებმა განცხადებით უნდა მიმართონ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე - თბილისი, მარშალ გელოვანის 34 (სამუშაო დღეებში - 09:00 – 18:00 საათამდე) ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით - info@mepa.gov.ge

 

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია და განცხადების ფორმა იხილეთ ბმულზე -https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/34088