ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წწ სტატეგიის 2024-2027 წწ სამოქმედო გეგმა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთვრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის #2665 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე