ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება 29 ნოემბრის განცხადებაში Shape ფაილების დამატების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ, ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის თაობაზე.

მიმდინარე წლის 5 დეკემბერს, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ დამატებით წარმოადგინა Shape ფაილები.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩასწორდა 29 ნოემბრის განცხადება და დაემატა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“  N15599 წერილი (სამინისტროში რეგისტრაციის თარიღი  05.12.2018) და Shape ფაილები.

გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი.