ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

სამინისტროს განცხადება მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს დაგეგმილ შპს ხელედულა ენერჯის “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” საჯარო განხილვასთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს 11 საათზე ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში, ხოლო 16 საათზე სოფელ ხელედის კულტურის სახლის სააქტო დარბაზში დაგეგმილი იყო შპს ხელედულა ენერჯის “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების”  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.
დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მაღალი ინტერესის, ასევე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამინისტროსადმი მომართვის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება საჯარო განხილვის გადადებისა და აღნიშნულ ორგანიზაციებთან, აგრეთვე დაინტერესებულ საზოგადოებასთან შეხვედრის შესახებ. შეხვედრაზე განხილული იქნება ყველა ის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხი, რაც  შესაბამისი ორგანიზაციების/დაინტერესებული პირების ინტერესის საგანს წარმოადგენს. შეხვედრის ფორმატში მოხდება ინფორმაციის გაცვლა და დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით დაინტერესებული საზოგადოებისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.

აღნიშნული შეხვედრასთან დაკავშირებით სამინისტრო ინფორმაციას გაავრცელებს და მიაწვდის შესაბამის დაინტერესებულ ორგანიზაციებს. შემდგომში კი სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს საჯარო განხილვის ორგანიზებას. 

გაზიარება