ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს „მდ. ხელედულაზე და მდ. დევაშზე ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 5 მეგავატი ან მეტი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ან/და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ხელედულა ენერჯი“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ხელედის თემის ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 12 მარტი, 16:00 საათი, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხელედის კულტურის სახლის სააქტო დარბაზი

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 12 მარტისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ელ. ფოსტა:  pr@moe.gov.ge

სკოპინგის ანგარიში და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:

  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია.
გაზიარება