ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

ხარაგაულისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „საერთაშორისო მნიშვნელობის (E60 მაგისტრალი) ხევი-უბისა-შორაპანი-არგვეთას F2 მონაკვეთის (ბორითი-ხევი) მშენებლობა-ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედები

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აგება

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტების ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 

2018 წელი, 22 თებერვალი, 12:00 საათი, დაბა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: დაბა ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. №15;

2018 წელი, 22 თებერვალი, 15:00 საათი, ქ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ზესტაფონი, წერეთლის  ქ. №11.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საკონტაქტო პირი: ლუიზა ბუბაშვილი, ტელ.: +995 (595) 21-91-41, ელ.ფოსტა: likabubashvili@yahoo.com

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • დაბა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა,  დაბა ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. №15;
  • ქ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ზესტაფონი, წერეთლის  ქ. №11
  • საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდი: www.georoad.ge
გაზიარება