ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ცეკურის“ „ასფალტის საწარმოს“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  ასფალტის წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ცეკური“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძეგვის მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 20 თებერვალი, 13:00 საათი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. № 7.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ   შპს „ცეკურის“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ხიზამბარელის ქ. №1, საკონტაქტო პირი: ბექა ხაბულიანი,  ტელ: +995 (599) 29-77-66.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;
  • მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. № 7;
  • შპს „ცეკურის“ ოფისი, ქ. თბილისი, ხიზამბარელის ქ. №1.
გაზიარება