ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია ( 2017 - 2020 წწ )

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია ( 2017 - 2020 წწ )