ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება-კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს "ევროცემენტის" ინერტული მასალების საწარმოს (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ინერტული მასალების მწარმოებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ევროცემენტი“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კავთისხევი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  14 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

იხ. დანართი