ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება- ქ. სამტრედიაში სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს, სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ,,ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპულატაციის პირობების ცვლილების’’ პროექტზე.  იხ.ელ. ბმული  გამომდინარე იქიდან რომ კომპანიის მიერ  სამინისტროში წარმოდგენილი არ ყოფილა ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი, 2018 წლის 27 დეკემბერს კომპანიამ განმეორებით მიმართა სამინისტროს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. 


  
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია’’
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. სამტრედია, ა.ბახტაძის 1 ჩიხი #23
დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge