ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის" სკოპინგის განცხადებების თაობაზე


მიმდინარე წლის 11 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ სამინისტროში განსახილველად წარმოადგინა სკოპინგის განცხადებები შემდეგ პროექტებზე:

1. ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის შენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
2. 220კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
3. 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანური“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
4.220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
5. 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

აღნიშნული სკოპინგის განცხადებები თანდართული დოკუმენტაციით განთავსდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს.

მიმდინარე წლის 20 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’  N7049/01 წერილით მიმართა სამინისტროს. მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ პროექტებში შესაძლოა ასახულიყო  ცვლილებები და შესაბამისად, ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.

მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ N17106 წერილით  სამინისტროში წარმოადგინა განახლებული განცხადებები აღნიშნულ პროექტებზე. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აღნიშნული განცხადებები განთავსდება სამინისტროს ვებ. გვერდზე და დაიწყება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება.