ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ქუთაისში „ქ. ქუთაისის მერიის“ ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის (საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის (საწარმოს) მშენებლობა და ექსპლუატაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ქ. ქუთაისის მერია
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტოქარხნის 49ა-ს მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 14 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge