ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება-სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ საყულიაში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) მოპოვება


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის (1 172 970 3    ქვიშა-ხრეშის) მოპოვება;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ საყულიას  მიმდებარე ტერიტორია.
დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 14 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge