ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (300 000 3  სამეწარმეო მიზნით) მოპოვება
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  მიმდებარე ტერიტორია

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  14  იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge