ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „ლილო პროგრესის“ მიერ ქ. თბილისში აეროდრომის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: აეროდრომის მშენებლობა

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სოფელი დიდი ლილო

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ლილო პროგრესი"

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 10 დეკემბრის N10763/01 წერილის პასუხად შპს "ლილო პროგრესმა" დამატებით წარმოადგინა ქ. თბილისში, აეროდრომის (შვეულმფრენების ცენტრი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე დაზუსტებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც სამინისტრო აგრძელებს ადმინისტრაციულ წარმოებას.

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge