ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება- სს ,,RMG Cooper’’-ის სპილენძის მადნის გადამამუშავებელი (გამამდიდრებელი) ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სპილენძის მადნის გადამამუშავებელი (გამამდიდრებელი) ქარხნის  ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:სს ,,RMG Cooper’’
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge