ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე ნაყარი ტვირთების (გრანულირებული კარბამიდი) გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და  ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგური”

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 26 დეკემბრის N 11643/01 წერილის პასუხად შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა” დამატებით წარმოადგინა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტზე ( ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე ნაყარი ტვირთების (გრანულირებული კარბამიდი) გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და  ექსპლუატაცია) დაზუსტებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც სამინისტრო აგრძელებს ადმინისტრაციულ წარმოებას. 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge