ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - 2019 წლის 10 იანვრის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 10 იანვარს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება - ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

აღნიშნულ განცხადებაში დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ: დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების  ვადად მითითებული იყო 2019 წლის 14 იანვარი ნაცვლად 18 იანვრისა.

 

შესაბამისად შესწორდა  საზოგადოებისგან შენიშვნების წარდგენის თარიღი. გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი შესაბამის ლინკზე -
http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/8349