ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ქ. ქუთაისში, შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანას“ 2.6 ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 2.6 ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა : ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88 ქ, 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“


დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 მარტის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge