ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

მიმდინარე წლის 17 იანვარს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.
 იხ. განცხადების ლინკი.

მიმდინარე წლის 17 იანვარს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ განმეორებით  მომართა სამინისტროს წერილობით, პროექტში შესატანი ცვლილებების ასახვის გამო და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.
 სს„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ განმარტებით, ადმიმისტრაციული პროცედურის დაწყების თაობაზე განცხადება და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნება დამატებით.
აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.