ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, ფ/პირი ჯამბულ თურმანიძის ავტოგასამართი სადგურის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პირი ჯამბულ თურმანიძე

დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N175

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  14  თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge