ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯიან ავსტრიან დეველოპმენტის“ „ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის" პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: მესტიის მუნიციპალიტეტი, მდინარე ლახამისა და ნენსკრას ხეობები
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან ავსტრიან დეველოპმენტი“

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge