ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება- დაბა გუდაურში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემებისა და  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტი
დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: დაბა გუდაური და მისი მიმდებარე ტერიტორია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge