ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „შელერის“ „გუბაზეული 6 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „გუბაზეული 6 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი
დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შელერი“

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge