ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, მულახის თემში, ადგილობრივი ღელეს ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, მულახის თემიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 20 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს ,,დარჩის’’ მდ. დარჩ-ორმელეთზე (დარჩი ჰესის) მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  მდ. დარჩ-ორმელეთზე  დარჩი ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,დარჩი’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის   მუნიციპალიტეტი, ხაიშის თემი;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 მაისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარედ ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geგაცნობებთ, რომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2019 წლის 30 დეკემბერს N19603 წერილით წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებაზე, რომელიც განთავსებული იყო სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი) სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ტერმინალის მიმდნიარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (გათხევადებული ნახშირწყალბადოვანი აირის საცავების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება - მიღების და გადატვირთვის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  გათხევადებული ნახშირწყალბადოვანი აირის საცავების მიღების და გადატვირთვის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, იუსუფ ფაღავას N 69 დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 მაისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - საჩხერისა და ხარაგაულისა მუნიციპალიტეტებში, სოფელ ლიჩიდან თბილისი -სენაკი-ლესელიძე E60 ცენტრალურ მაგისტრალამდე საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და მასზე არსებული ორი სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაციის სამუშაოებისა და მდინარე ძირულაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის და ხარაგაულის მუნიციპალიეტეტბი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 31 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

სკრინინგის განცხადება - სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზედა ჭალადიდში, მდ. რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზედა ჭალადიდი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - შპს "რომპეტროლ საქართველოს" ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 18 თებერვალს სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით შპს "რომპეტროლ საქართველოს" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი სკოპინგის განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია, რაც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/20406).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N2408/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. შესაბამისად, 2020 წლის 11 მარტს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში ჩანიშნული საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება. დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს "რომპეტროლ საქართველოს" კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს გადამუშავებული სკოპინგის დოკუმენტაციის წარმოდგენას ზემო აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით. 

სკრინინგის განცხადება - ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არალში მდ. ქვაბლიანის მარცხენა ნაპირზე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ქვაბლიანის მარცხენა ნაპირზე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფ. არალი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთის ფილიალი საქართველოშის“ საგზაო სამშენებლო მასალების მწარმოებელი ობიექტების (ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქრო, ბეტონის საამქრო და მობილური ტიპის ასფალტის ქარხანა) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთის ფილიალი საქართველოში“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო ნატანებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020  წლის 26 მარტამდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის  მისამართზე : eia@mepa.gov.ge