ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფონას მიმდებარე ტერიტორიაზე დიორიტის (1 307 720 მ3) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის -  დიორიტის (1 307 720 მ3) მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ძეგვში შპს "ცეკურის" ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ცეკური";  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძეგვი. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას” კასპის ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ალტერნატიულ საწვავად საბურავების, ნარჩენი ზეთების და პლასტმასის ნარჩენების გამოყენება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კასპის ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (ალტერნატიულ საწვავად საბურავების, ნარჩენი ზეთების და პლასტმასის ნარჩენების გამოყენება);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია”;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

სკრინინგის განცხადება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო ბოლნისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტუფის (500 000 მ3 ) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის -  ტუფის (500 000 მ3) მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 26 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს „მეგა ცემენტის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „მეგა ცემენტი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ინდ. მეწარმე ივანე ასანიძის ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ინდ. მეწარმე ივანე ასანიძე;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნარაზენში შპს "კოლხური მოცვის" სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მკოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს "კოლხური მოცვი";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნარაზენიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ახალციხეში, აბასთუმნის გზატკეცილზე შპს „გლობალ კომპანის“ ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია

 მიმდინარე წლის 21 ივლისს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა ქ. ახალციხეში, აბასთუმნის გზატკეცილზე ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) რეკონსტრუქციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33065).  გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, N8612/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფელი მეტეხის მიმდებარე ტერიტორიზე შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“-ის აგურის წარმოების პროექტი

 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხის მიმდებარე ტერიტორიზე აგურის წარმოების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/32026).  პროექტთან დაკავშირებით  2021 წლის 20 აგვისტო 12:00 საათზე, კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში ჩაინიშნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა. რომელიც ასევე განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/330630. 2021 წლის 13 აგვისტოს N8601/01 წერილის შესაბამისად, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, ზემოაღნიშნულ პროექტზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. ამასთან, მოცემული გარემოების გათვალიწინებით 2021 წლის 20 აგვისტოს ჩანიშნული საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.