ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოდავარდისუბანში ფიზიკური პირი ლევან გუგუჩიას მიერ მიკრო სიმძლავრის ქარის ტურბინის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 ფიზიკური პირი ლევან გუგუჩიას მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 15 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოდავარდისუბანში მიკრო სიმძლავრის ქარის ტურბინის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31942). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N6242/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

სკრინინგის განცხადება - ქ. ზესტაფონში, შპს „ეკოპეტროლის“ ავტოგასამართ სადგურზე არსებული 23000 ლიტრი საერთო ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მიმდებარედ, დამატებით 22000 ლიტრი ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეკოპეტროლი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზესტაფონი, ვლადიმერ სტაროსელსკის ქ.№3დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31993). 

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დოლაცვიფში მდ. დორლას მარცხენა სანაპიროს ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დოლაცვიფი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ადიგენის მუნიციპალიტეტეში, სოფ. არალში მდ. ქვაბლიანის (I უბანი) ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ქვაბლიანის (I უბანი) ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფ. არალი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფ.არალში, მდ.ქვაბლიანის, მდ. ფოცხოვთან შესართავის ზემოთ ( III უბანი) ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არალში  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მარტყოფში (მზიურის დასახლება) მდ. ნორიოსხევის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ნორიოსხევის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი (მზიურის დასახლება). დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თერჯოლაში, მდ. ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „მ გრუპის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ გრუპი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა, მდ. ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორია. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქ. წყალტუბოში წყალარინების სისტემის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. წყალტუბო დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის პირველი ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge