ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია)- ბაღდათი- აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 17კმ-33კმ მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ქუთაისი (საღორია)- ბაღდათი- აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 17კმ-33კმ მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის  პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- აბაშის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გულეიკარში მდ. რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გულეიკარიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- აბაშის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სოფ. პირველი მაისი მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პირველი მაისი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- აბაშის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სამიქაოს თემში მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტი, სამიქაოს თემი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველოს - გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველოდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: სოფ. ვაზიანი და სოფ. სართიჭალადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 17 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის “აბაშის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გაღმა კოდორში, მდ.რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი”

დაგეგმილისაქმიანობის დასახელება: მდ.რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოები  დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი“ დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: “აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გაღმა კოდორში დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის  17 აპრილამდე. მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge    

სკრინინგის განცხადება - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, შპს "ენსისი 1701“-ს სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ენსისი 1701“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: სოფ. ბოდბედაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 17 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის თიხა-თაბაშირის (გაჯის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 52 766 ტონა სასარგებლო წიაღისეულის თიხა-თაბაშირის  (გაჯის) მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალი სამგორი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 16 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ თბილისში შპს ,,ტავ ურბან საქართველოს’’ შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე საჰაერო ხომალდების სადგომი ბაქნის გაგანიერების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: აეროპორტის ტერიტორიაზე საჰაერო ხომალდების სადგომი ბაქნის გაგანიერების პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ტავ ურბან საქართველო’’ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 0158;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge