ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს. "ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიას" ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპულატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპულატაცია  დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა:თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნახშირღელედაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შ.პ.ს. "ჭიათურმანგანუმ ჯორჯია"დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 22 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება შპს „RMG Gold“-ის “დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა - მოედნების გაფართოების პროექტის” თაობაზე

მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს, შპს „RMG Gold“-მა წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება “დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა - მოედნების გაფართოების პროექტზე”.მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, სამინისტრომ წარმოდგენილი განცხადება  განათავსა ვებ გვერდზე.ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, სამინისტრომ, მიმდინარე წლის 21 დეკემბერს,  N11432/01 წერილით მიმართა კომპანიას პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით. აღნიშნული ინფორმაცია განთავსდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე.მიმდინარე  წლის 26 დეკემბერს, კომპანიამ შესაბამისი ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით წარმოადგინა N17024 წერილობითი განმარტება. აღნიშნულ პროექტთან და კომპანიის მიერ წარმოდგენილ დამატებით ინფორმაციასთან დაკავშირებით, წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - საჩხერის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ.ყვირილას მარცხენა სანაპიროს ორ უბანზე ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. საჩხერედაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ფოთში შპს ,,ვესტ ჯგუფის’’ მიერ ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა და ექსპლუატაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ვესტ ჯგუფი’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ფოთი,ლარნაკას ქ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ბათუმში მოქალაქე თეიმურაზ ვარშანიძეს მიერ ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა და ექსპლუატაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  მოქალაქე თეიმურაზ ვარშანიძედაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ბათუმი, შავშეთის ქ.N29დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება -ხონის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყალზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - სახიდე გადასასვლელის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტი(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-5 კმ).დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება -ხონის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - სახიდე გადასასვლელის მშენებლობადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტი(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-3 კმ).დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 17 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - ქ. თბილისში, შ.პ.ს. "ბიოდიზელი ჯორჯია"-ს ბიოდიზელის საწვავის წარმოების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბიოდიზელის საწვავის წარმოება (ნარჩენების აღდგენა)დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა:ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ.#15დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შ.პ.ს. "ბიოდიზელი ჯორჯია"დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- შპს „სოლო ენერჯის” 8.35 მგვტი სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სოლო ენერჯი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  დუშეთის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge