ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, შპს „სან პეტროლიმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონისა და გენერალ ა. აბაშიძის ქუჩების კვეთა                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  15  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორია                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  15  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, შპს „მერიდიანი 2006“-ის ვულკანური წიდის(პემზის) საფრქვევი დანადგარის ფუნქციონირების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ვულკანური წიდის(პემზის) საფრქვევი დანადგარის ფუნქციონირების პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მერიდიანი 2006“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კლდე                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  13  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება და ანგარიში - ქ. ხაშურში, შპს „ქსენიიას“ ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე „ყვავილის“ ღრუბელის დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე „ყვავილის“ ღრუბელის დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქსენიია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. ხაშური, ბექაურის ქუჩა დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 23 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის და ონის მუნიციპალიტეტები დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს  2019 წლის  1 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge აღნიშნული განცხადება განახლებულია 2018 წლის 5 დეკემბერს. იხ. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

სკრინინგის განცხადება - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წესი-ურავის საავტომობილო გზის მე-5 კმ-ში დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები და მის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წესი-ურავის საავტომობილო გზის მე-5 კმ-ში დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოები და მის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი                                                       დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  13  ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზემო იმერეთსა და რაჭის მუნიციპალიტეტებში, საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 40.9კმ - 48.6კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელის 40.9კმ - 48.6კმ მშენებლობა რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. (იხ. ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/175 )აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, 2018 წლის 6 ნოემბერს, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოყვაში (სოფლის ცენტრში) დაგეგმილი იყო საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე (იხ. ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/195) მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე, რომლის საფუძველზეც სამინისტრომ შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.   

სგშ - სკრინინგის განცხადება - „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის 2019-2023“ პროექტი

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგია 2019-2023“დამგეგმავი ორგანო:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: „მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული ყველა მაღალმთიანი დასახლებაწარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიულ დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 8 ნოემბრისა მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციაში შეტანილი ცვლილებების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციაში შეტანილი ცვლილებების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „თბილსერვის ჯგუფი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნორიო - (დიდი ლილოს მიმდებარე ტერიტორია) დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  7 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge