ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების როშკა-ღელისვაკის

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აგებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 21 თებერვალი, 15:00 საათი, ქ. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. №27.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არაუგვიანეს 2018 წლის 10 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საკონტაქტო პირი: ლუიზა ბუბაშვილი, ტელ: +995 (595) 21-91-41, ელ.ფოსტა: likabubashvili@yahoo.comგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;ქ. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. №27;საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდი: www.georoad.ge 

ონის მუნიციპალიტეტში, სს „ონის კასკადი“ „ონის ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  ჰიდროელექტროსადგურის (2 მვტ-ისა და მეტი სიმძლავრის) განთავსებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს „ონის კასკადი“დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 19 თებერვალი, 14:00 საათი, ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ონი, დ. აღმაშენებლის მოედანი №1.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ  გარემოსდაცვით საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „გამა კონსალტინგს“ არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. №17ა, საკონტაქტო პირი: ჯუღული ახვლედიანი,  ტელ: +995 (032) 260-15-27, ელ. ფოსტა: j.akhvlediani@gamma.geგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ონი, დ. აღმაშენებლის მოედანი №1;გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო ორგანიზაცია შპს „გამა კონსალტინგის“ ოფისი, ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. №17ა.

დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „R M G G O L D”-ის„ (წითელი ხიდი-წალკა-ალასტანის)“ DN 300 მაგისტრალური გაზსადენის 73-75 კმ-ზე შპს „R M G G O L D”-ის სალიცენზიო ტერიტორიიდან მილსადენის გადატანის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის სა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  მაგისტრალური გაზსადენის გაყვანა  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „R M G  G O L D” დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 21 თებერვალი, 15:00 საათი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ.  დმანისი, წმ. ნინოს ქ. №41.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „RMG GOLD”-ის ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2018 წლის 10 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, III შესახვევი, საკონტაქტო პირი: მიხეილ კვარაცხელია, ტელ: +995 (599) 58-44-22.გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;შპს RMG GOLD”-ის თბილისის ოფისი, ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, III - შესახვევი;შპს RMG GOLD”-ის ბოლნისის ოფისი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი;დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. დმანისი, წმ. ნინოს ქუჩა  №41;ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №106.