ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ხობში, შპს „ტ ჯ მ“-ს ქვის სამსხვრევ-მახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:ქვის სამსხვრევ-მახარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუტაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ტ ჯ მ“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ხობი, ქაჯაიას 9

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  27 სექტემბრისა, მისამართზე: .თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge