ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა: ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მდ. რაჩხაზე ჰიდროელექტორსადგურის (რაჩხა ჰესი) მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე შეტანილი ცვლილებების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რაჩხაზე ჰიდროელექტორსადგურის  (რაჩხა ჰესი)  მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე შეტანილი ცვლილებების პროექტი.
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ჯი ენ ელექტრიკი”, ქ. თბილისი, ბარნოვის ქ. N90 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის 19 ნოემბერი, 14:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ისუნდერის კულტურის სახლის შენობა. 
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

2019 წლის 8 ოქტომბერს შპს „ჯი ენ ელექტრიკმა” სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მდ. რაჩხაზე ჰიდროელექტორსადგურის  (რაჩხა ჰესი) მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე შეტანილი ცვლილებების პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. 
“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 
გაზიარება