ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „აისი“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2) და მის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოტანისთვის 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი. 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აისი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 

 

დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი:

2019 წლის 22 ნოემბერი, 10:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კორხის სკოლის შენობა.
2019 წლის 22 ნოემბერი, 14:00 საათი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა.

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

2019 წლის 10 ოქტომბერს შპს „აისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. ფარავნსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქაქი 1 და ახალქალქი 2), ქვესადგურის და 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიში. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  გზშ-ის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და სოფ. კორხის სკოლის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 12 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge

გაზიარება