ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ნიუ კოქსის’’ ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


გაცნობებთ, რომ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, შპს ,,ნიუ კოქსის’’ მიერ სამინისტროში  წარმოდგენილი იქნა ქვანახშირის დაკოქსვის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი). 

სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე დადგინდა ხარვეზი, რის საფუძველზეც სამინისტროს მიერ შეწყვეტილი იქნა შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოება.
 
 გაცნობებთ, რომ სამინისტრო აღნიშნულ საქმიანობაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ნიუ კოქსი“ წერილში აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.