ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

მსოფლიო ბანკის „ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის“ ფარგლებში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩარჩო დოკუმენტები