ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოჟიოს ტერიტორიაზე ფ/პ ლევან დემეტრაშვილის სარეკრეაციო დანიშნულების ტბორის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სარეკრეაციო დანიშნულების ტბორის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ლევან დემეტრაშვილი;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოჟიო;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 16 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge