ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - კასპის მუნიციპალიტეტი, შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილი 11,93 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით იხილეთ განცხადება და განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე.

 

შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიამ“ დამატებით წარმოადგინა ქარის ელექტროსადგურის პროექტის გავლენის ზონაში ჩატარებული ხელფრთიანების და ფრინველების დამატებითი კვლევის ანგარიში, რომლის საფუძველზეც სამინისტრომ უზრუნველყო ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელება.

 

ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 22 იანვრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge