ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, შპს „ბეთლემი-2011“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ბეთლემი-2011";

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. ბათუმი, აკაკი შანიძის ქ. N14 ა;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 იანვრამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

 

გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ განცხადებაში გამოვლენილი რიგი უზუსტობების დადგენის მიზნით სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი).