ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ბათუმში შპს „ბეთლემი-2011“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;  
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბეთლემი-2011“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, აკაკი შანიძის ქ. N14 ა; 

გაცნობებეთ, რომ 2020 წლის 9 იანვარს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „ბეთლემი-2011“-ს. 

გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ბეთლემი-2011“ უზრუნველყოფს დაზუსტებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.