ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ფოთში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე, ავტომანქანის მექანიკური კომპონენტების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტომანქანის მექანიკური კომპონენტების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,სდტ ჯორჯია

 

დაგეგმილი საქმიანობი სგანხორციელების ადგილი: . ფოთი, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 იანვრამდე, მისამართზე: . თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge