ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - „ანაკლიის ღრმა წყლოვან პორტთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის, რკინიგზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ანაკლიის ღრმა წყლოვან პორტთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის, რკინიგზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდისა და ხობის მუნიციპალიტეტები;

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:
2020 წლის 27 თებერვალი, 16:00 საათი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ანაკლიის საჯარო სკოლის შენობა;

2020 წლის 28 თებერვალი, 11:00 საათი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი ნეძის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;

2020 წლის 28 თებერვალი, 13:00 საათი. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში.

 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანაკლიის საჯარო სკოლის შენობაში, ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი ნეძის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში და ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

 

სხვა დანართები 

 
გაზიარება