ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კორშაში მდინარე ხევსურეთის არაგვის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ხევსურეთის არაგვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილისაქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კორშა


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge