ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება-დაბა აბასთუმანში, მდინარე ოცხეს ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ.ოცხეს ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "CMC";

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბასთუმნის მუნიციპალიტეტი, დაბა აბასთუმანი;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 11 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge