ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტი

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილია აბასთუმნის შემოსავლელი გზის მშენებლობის პროექტის სკოპინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი)

გაცნობებთ, რომ აღნიშნული პროექტის სკოპინგის დოკუმენტაციაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, სამინისტრომ გარკვეული საკითხების დაზუსტებისა და შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის მიზნით წერილობით მიმართა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს.