ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, ჩხოროწყუ ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ოჩხომურის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ოჩხომურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია;


დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი;


დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge