ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, ჩხოროწყუ ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ოჩხომურის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ოჩხომურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია;


დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი;

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 3 თებერვალს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა სს „ენერგო პრო ჯორჯია გენერაციას“.

ამასთან, გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც სს „ენერგო პრო ჯორჯია გენერაცია“ უზრუნველყოფს დაზუსტებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.